Tips för att ta hand om dina laddningskablar

En fungerande telefon eller surfplatta blir allt viktigare i våra vardagar, för kommunikation men även när man handlar, betalar, reser och mycket annat. Därför är det också viktigt att laddningskabeln fungerar.


1. Undvik att böja kabeln i skarpa vinklar

Det vanligaste problemet som vi ser är kablar som slutar fungera eller fungerar dåligt pga av att trådarna som leder elektricitet genom kabeln gått av pga kabeln böjts för mycket och för ofta. Metalltrådar som dessa går till slut av om de böjs för skarpt och för ofta, och problemet är särskilt vanligt vid kontakten som sätts in i telefonen.

Vad kan man göra?

  • Undvik därför att böja kabeln i onödan, både när den används och när den läggs undan.
  • Slå inte knut på kabeln ifall den är för lång. Välj heller en kortare kabel.
  • Välj en kraftigare kabel, med tjockare/styvare hölje och tjockare trådar.
  • Välj en kabel med extra förstärkning kring kontakterna, där kabeln är som mest utsatt.


2. Undvik fukt, smuts och fingeravtryck på kabelns kontakter (pins)

Ett problem som främst drabbar Apple-kablar är att fukt, smuts eller fingeravtryck hamnar på kabelns Lightning-kontakt. Eftersom de små kontaktytorna (pins) sitter utvändigt så är de mer utsatta. När kabeln sedan ska användas för laddning så blir det dålig anslutning och telefonen laddas inte som den ska.

Vad kan man göra?

  • Undvik fukt genom att se till att kabeln förvaras torrt. Även temperaturväxlingar kan skapa lite fukt på kabeln så vänta eller torka av innan man använder en kabel som varit kall och sedan tas in i värmen.
  • Undvik fingeravtryck genom att låta bli att ’torka av’ kabelns kontakter med fingrarna. Att torka bort smuts eller fukt med fingrarna kan göra mer skada en nytta om man lämnar fingeravtryck istället.


3. Undvik oxidering och bildandet av avlagringar på kabelns kontakter

Ett följdfel av smuts, fukt och fingeravtryck på kabeln är att el får svårt att strömma från kabeln till telefonen. Det kan t om uppstå små gnistor (ljusbågar) mellan kabelns kontakter (pins) och telefonens uttag, speciellt när kabelns sätts in i telefonen. Då kan oxidering och avlagringar bildas på kabelns kontaktytor, som i sin tur göra anslutningen ännu svagare. Dessa avlagringar kan vara mycket svåra att få bort.

Vad kan man göra?

  • Håll kabeln ren och fri från fukt (punkt 2 ovan).
  • Just i ögonblicket som en kabeln sätts in i telefonen så skapas en instabil anslutning som också kan orsaka ljusbågar. För att undvika detta kan man först koppla in kabeln i telefonen innan man kopplar in kabeln i laddaren eller datorns uttag. På så sätt ser man till att kabeln redan är i rätt position i telefonen innan ström slås på.