Strömkablar

Strömkablar i olika längder som passar mobilladdarna PowerPort 6 och PowerPort 10, och många andra apparater.

Kablarna har raka eller vinklade kontakter. Vinklade kontakter har fördelen att de minskar risken för att strömsladden dras ut av misstag.