Ipadvagnar/Chromebookvagnar: Laddningsvagnar för iPads, Chromebooks och MacBooks i skolor

Mobil teknologi, och iPads i synnerhet, blir allt viktigare i dagens undervisning på alla nivåer. Men de behöver laddas för att vara till nytta. Vi har lösningar som håller studenter och personal laddade.

Säker laddning och förvaring av dessa dyra elektroniska undervisningsverktyg är ett måste i den digitala skolan. Med en iPadvagn eller Chromebook-vagn Ceka-Anchorpad finns alltid iPads eller Chromebooks på rätt plats och fullt laddade.


Laddningsstation för iPads och andra surfplattor

Surfplattor, både Apple iPads och Android-plattor, kan vara fantastiska verktyg i klassrummen, bibliotek, lärarrum och andra platser i skolan. Men de behöver vara laddade för att vara till nytta, och undervisningen kan inte alltid vänta på att plattan laddas.

Därför kan fler laddningsplatser runtom i skolan hjälpa till att hålla den digitala undervisningen igång. 


  Mobilladdare som kan fästas


Säker förvaring och laddning av iPads, Chromebooks och mer

Skydda skolans investering i digital teknologi med iPadvagnar / Chromebookvagnar som håller allt säkert.

För att undervisningen ska behöver dessutom teknologin vara redo för användning. Med laddade batterier undviks avbrott i klassrummet.


ipadvagn chromebookvagn